Časté dotazy klientů a uchazečů o služby střediska

 
  • Co potřebuji k zahájení spolupráce se střediskem?
Spolupráce se střediskem je bezplatná, dobrovolná a bez jakýchkoliv doporučení. Kontaktovat nás můžete sami telefonicky, emailem, nebo osobně na pracovišti střediska kde Vás pracovník objedná na vstupní pohovor.
 
  • Jaké jsou čekací lhůty na vstupní pohovor?
Dle kapacit naplněnosti střediska jsou termíny pro objednání nových uchazečů o služby okolo týdne až měsíce. Pokud není zcela naplněna kapacita terapeutických pracovníků střediska.
 
  • Kdo by měl být u vstupního pohovoru?
Vstupního pohovoru se nejčastěji účastní rodič nebo zákonný zástupce a dítě. Účast obou rodičů dítěte není nutná, ale je vítaná. V případě potřeby mohou přijít na první schůzku pouze rodiče dítěte.
 
  • Jak probíhá vstupní pohovor a jak dlouho trvá?
Pracovník střediska Vám představí SVP, pohovoří s Vámi o pravidlech střediska, právech, a povinnostech vašich i vašeho dítěte při spolupráci se střediskem, zeptá se, na důvod Vašeho příchodu, - co od střediska očekáváte a dle situace nastíní průběh další spolupráce a toho co Vám může nabídnout. Vstupní pohovor trvá 1,5 hodiny.
 
  • Jak často do střediska musím docházet?
 Pravidelné konzultace ve středisku probíhají dle individuálních potřeb klienta - většinou jedenkrát za týden až 14 dní.
 
  • Jaké jsou termíny schůzek?
Termíny schůzek klienta nejsou vždy stejné, jsou dle individuální domluvy s klientem a dle pracovní doby terapeuta. Středisko nemůže zaručit každou schůzku v odpoledních hodinách.
 
  • Musím do střediska vždy docházet s dítětem i já, nebo může chodit samo?
Spolupráce s rodičem je nutná vždy u vstupního pohovoru, a dále dle nastavení výchovného plánu a potřeb dítěte alespoň jednou za čas, například každou druhou konzultaci nebo méně.
 
  • Jak dlouho trvají pravidelné konzultace?
Pravidelné konzultace trvají maximálně 60 minut nebo méně.
 
  • Kolik setkání ve středisku musím absolvovat?
Spolupráce klienta se střediskem je vždy individuální a zcela na jeho dobrovolnosti. Počet schůzek se odvíjí od individuálních specifik klienta, může se jednat o jednorázové rodičovské poradenství, krátkodobé vedení klienta vzhledem k povaze jeho problémů, nebo dlouhodobé vedení klienta – kdy se spolupráce může vést po dobu naplnění stanovených cílů nebo alespoň částečného splnění cílů výchovného plánu klienta.