Služby

Naše středisko poskytuje diagnostické, preventivně výchovné a poradenské služby rodičům a jejich dětem v situacích, které se jim nedaří zvládat. Základním cílem je nastavení pozitivní změny v dosud negativním vývoji.

Naše spolupráce s klientem má různé formy, můžeme vám poskytnout jednorázovou intervenci, krátkodobou i dlouhodobou spolupráci.

Svým klientům poskytujeme tyto služby:

  • diagnostické
  • preventivně výchovné
  • poradenské

Našimi klienty mohou být děti do ukončení přípravy na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let, osoby odpovědné za výchovu a pedagogičtí pracovníci a děti, u nichž rozhodl o zařazení do střediska soud.

S čím se na nás můžete obrátit:

Děti a dospívající

-  konflikty s vrstevníky, s dospělými ve škole, v rodině nebo v jiném prostředí

-  problém v komunikaci s blízkými osobami

-  negativní dopady spáchaných rizikových jevů, případně protiprávních skutků

-  počínající nebo již omezující závislosti (kouření, drogy, internet, automaty)

-  potíže se zvládáním tvé aktuální složité, či možná pro tebe až neřešitelné situace, která zde ani nebyla uvedena

-  nebo jen potřeba získat určité informace, pomoc a podporu ve tvé současné situaci

Rodiče

-  dlouhodobé problémy se zvládáním nevhodných projevů dětí

-  aktuální krizové situace s dětmi

-  děti se dopouští rizikových projevů, kterými:

-  vážně ohrožují své zdraví

-  porušují mravní nebo dokonce právní normy

Osoby odpovědné za výchovu a vzdělávání

-  hledání způsobu práce s dítětem - žákem, u kterého všechny běžné dostupné výchovně vzdělávací prostředky a metody selhávají

Co vám můžeme nabídnout:

Bezpečný, diskrétní prostor, podporu a pomoc pro realizaci změny současného nevhodného stavu věcí. K dispozici vám jsou speciální pedagogové, psycholožky a sociální pracovnice.

Co potřebujete?

Nic. Naše činnost je bezplatná, spolupráce s námi je limitována pouze opravdovým zájmem věci měnit, dodržovat pravidla střediska a být ve spolupráci aktivní. Pokud s námi na tom chceš spolupracovat, můžeš napsat e-mail, poslat sms, zavolat nebo rovnou přijít.