Nabídka programů primární prevence pro školy v regionu:

V případě zájmu o realizaci některého z nabízených programů primární prevence ve Vaší škole nás kontaktujte na telefonním čísle: 730 895 977 nebo na emailové adrese: svpnj@email.cz.

 

Prezentace střediska výchovné péče

 

Lektor:                 Bc. Gabriela Ludwigová, sociální pracovnice

Cílová skupina:    pedagogové, rodiče žáků, max. 20 osob

Časová dotace:    cca 60 minut

Cíl programu:      Základní povědomí o SVP a jeho činnosti
 

 

Účastníci se seznámí se zaměřením SVP, bude jim představena forma poskytované péče a poradenského procesu. Dozví se, komu jsou služby střediska určeny, jaká je cílová skupina klientů SVP, jaké jsou podmínky, délka a možnosti spolupráce. Účastníci se dozví, jaké terapeutické techniky pracovníci střediska využívají a jak středisko zapadá do sítě pomáhajících institucí. Účastníci mohou prostřednictvím fotografií nahlédnout do prostor SVP.

 

Co potřebuje dítě s ADHD?

 

Lektor:                 Mgr. Jana Bryolová, speciální pedagožka

Cílová skupina:    pedagogové, max. 20 osob

Časová dotace:    cca 90 min

Cíl programu:       Základní povědomí o výchovném přístupu k žákovi diagnózou ADHD

 

Program zpřístupňuje problematiku dg. ADHD učitelům, asistentům pedagoga, případně jiným pedagogickým pracovníkům tak, aby ji dokázali přijmout a akceptovat, zlepšit jejich vlastní prožívání ve smyslu, že pokud se práce nedaří podle jejich představ, neznamená to jejich selhání, ale na druhou stranu ani selhání těchto dětí. Poskytnout poznatky a praktická doporučení k usnadnění práce s těmito dětmi.

 


Konflikt a jeho řešení

 

Lektor:                 Mgr. Vlasta Recová, psycholožka

Cílová skupina:    rodiče žáků, 5 – 20 osob

Časová dotace:    cca 90 min

 

Nejedná se o klasickou přednášku, ale spíše o interaktivní setkání, ve kterém je teorie sice zastoupena, ale jen nezbytně nutné míře. Bude se věnovat hlavně postojům a osobním praktickým zkušenostem účastníků konfliktu. Společné setkání by mělo poskytnout prostor podívat se na konflikt s "klidnou hlavou", zamyslet se nad tím jak jej většinou řešíme, ale i dát možnost seznámit se s tím, jak konflikt vnímají a řeší ostatní  a jaké se nám nabízí další možnosti.

 

Case formulation

 

Lektor:                  Mgr. Jaroslav Kovář, speciální pedagog

Cílová skupina:    pedagogové, max. 20 osob

Časová dotace:    cca 90 min

Cíl programu:        Zpřehlednění případu konkrétního žáka

 

Účastníci si osvojí metodu „Case formulation“, která zpřehledňuje vztah s konkrétním žákem. Využívá se v situaci, kdy se vztahy naruší, či znepřehlední a pedagog nemá možnost využít supervizora nebo jinou podporu zvenčí. Díky této metodě je pak možné nahlédnout na vztah objektivněji a intervenovat účinněji.